ReactJS

Làm skeleton loading tưởng dễ mà lại cực như chó Bước 1: Vào Figma vẽ lại cái UI bạn muốn làm loading (dùng Tailwind thì dễ thở hơn bước này 1 chút) Bước 2: Thay thế hết chỗ nào có font chữ, hình ảnh thành những khối rectangle vô cảm Bước 3: Export ra SVG, truy cập https://skeletonreact.com, chọn upload SVG rồi xem thành quả

Source: hai@Webuild